Ekshibicjonizm - objaw nieśmiałości czy choroba psychiczna

Ekshibicjonizm groźną czy niegroźną dewiacją seksualną?

Bardziej liberalne podejście do mniejszości seksualnej skłania niejednokrotnie do refleksji nad podłożem oraz przyczynami owej „inności”. Niekiedy nawet do tej grupy zaliczane są wszelkie dewiacje o tym podłożu, znane również pod nazwą parafilii. Są to zaburzenia popędu płciowego, objawiające się nieszablonowymi i odstającymi od schematów zachowaniami. Jedną z najbardziej znanych parafilii jest ekshibicjonizm, w przypadku którego dochodzi do osiągania satysfakcji płciowej za pomocą anonimowego obnażania się w miejscach publicznych, czemu towarzyszyć może także masturbacja i w konsekwencji również orgazm. W zdecydowanej większości przypadków problem ten dotyczy mężczyzn.

Co jest celem ekshibicjonisty?

Z tym przypadkiem w Polsce zetknęła się według szacunkowych danych co siódma kobieta. Pomimo swojego nieobyczajnego zachowania ekshibicjoniści rzadko są agresywni, nawet przy proponowaniu odbycia stosunku, co może się zdarzyć. Cel obnażającej się w miejscu publicznym osoby to przede wszystkim wywołanie mocnej reakcji i zainteresowania u obserwatora (najczęściej obserwatorki), które przerodziłoby się w wzmagające podniecenie lub też przynajmniej napięcie emocjonalne odbiorcy. Ekshibicjoniści z trudem natomiast przyjmują obojętność, która wywołuje u nich efekt rozczarowania i zmniejszenia chęci do ponownego obnażania się publicznie.

Przyczyny publicznego obnażania się

Najczęstszymi przyczynami ekshibicjonizmu są przede wszystkim lęk przed bliższym kontaktem z kobietą, wrodzona nieśmiałość, niedojrzałość w sferze uczuć, a także zaburzenia o podłożu psychoseksualnym oraz zaburzenia psychiczne. Problem ten może dotyczyć nawet osób, które z pozoru prowadzą normalny tryb życia, będąc np. w stałym związku. Ekshibicjonizm jest zatem sposobem na ucieczkę przed problemami w sferze kontaktów z przedstawicielkami odmiennej płci, formą zaspokojenia swoich fantazji seksualnych (wynika to z niedostatecznej satysfakcji w dotychczasowym życiu lub współżyciu z inną osobą). Jeżeli owa dewiacja ma podłoże choroby psychicznej, wówczas można wobec niej zastosować terapię leczniczą.

W społeczeństwie osoby obnażające się publicznie wzbudzają obecnie małą sensację, z reguły są one piętnowane i odtrącane przez otoczenie. Ciekawostką jest fakt, że ekshibicjonizm spotykany jest głównie u osób młodych.

Podobne wpisy