PODZIEL SIĘ

Bardziej liberalne podejście do mniejszości seksualnej skłania niejednokrotnie do refleksji nad podłożem oraz przyczynami owej „inności”. Niekiedy nawet do tej grupy zaliczane są wszelkie dewiacje o tym podłożu, znane również pod nazwą parafilii. Są to zaburzenia popędu płciowego, objawiające się nieszablonowymi i odstającymi od schematów zachowaniami. Jedną z najbardziej znanych parafilii jest ekshibicjonizm, w przypadku którego dochodzi do osiągania satysfakcji płciowej za pomocą anonimowego obnażania się w miejscach publicznych, czemu towarzyszyć może także masturbacja i w konsekwencji również orgazm. W zdecydowanej większości przypadków problem ten dotyczy mężczyzn.

Co jest celem ekshibicjonisty?

Z tym przypadkiem w Polsce zetknęła się według szacunkowych danych co siódma kobieta. Pomimo swojego nieobyczajnego zachowania ekshibicjoniści rzadko są agresywni, nawet przy proponowaniu odbycia stosunku, co może się zdarzyć. Cel obnażającej się w miejscu publicznym osoby to przede wszystkim wywołanie mocnej reakcji i zainteresowania u obserwatora (najczęściej obserwatorki), które przerodziłoby się w wzmagające podniecenie lub też przynajmniej napięcie emocjonalne odbiorcy. Ekshibicjoniści z trudem natomiast przyjmują obojętność, która wywołuje u nich efekt rozczarowania i zmniejszenia chęci do ponownego obnażania się publicznie.

Przyczyny publicznego obnażania się

Najczęstszymi przyczynami ekshibicjonizmu są przede wszystkim lęk przed bliższym kontaktem z kobietą, wrodzona nieśmiałość, niedojrzałość w sferze uczuć, a także zaburzenia o podłożu psychoseksualnym oraz zaburzenia psychiczne. Problem ten może dotyczyć nawet osób, które z pozoru prowadzą normalny tryb życia, będąc np. w stałym związku. Ekshibicjonizm jest zatem sposobem na ucieczkę przed problemami w sferze kontaktów z przedstawicielkami odmiennej płci, formą zaspokojenia swoich fantazji seksualnych (wynika to z niedostatecznej satysfakcji w dotychczasowym życiu lub współżyciu z inną osobą). Jeżeli owa dewiacja ma podłoże choroby psychicznej, wówczas można wobec niej zastosować terapię leczniczą.

W społeczeństwie osoby obnażające się publicznie wzbudzają obecnie małą sensację, z reguły są one piętnowane i odtrącane przez otoczenie. Ciekawostką jest fakt, że ekshibicjonizm spotykany jest głównie u osób młodych.