Jak należy flirtować skutecznie

lake-543306_1280

Nawiązywanie kontaktów szczególnie z płcią przeciwną to nie taka prosta sprawa. W tym przypadku najważniejsze może być to aby zachowywać się odpowiedni sposób a także stosować odpowiednie słowa, które umożliwiać będą rozpoczęcie pogawędki. W gruncie rzeczy to nie takie skomplikowane, jednak praktyka może to przedstawiać w zupełnie inny sposób. Powielające się błędy z nieodpowiedniej strategii w odniesieniu do flirtu prowadzić mogą do porażki. Należy zapoznać się z tymi radami jak skutecznie flirtować.

Nie należy mówić co ślina przyniesie na język. Nieprzemyślane teksty na rozpoczęcie rozmowy w żaden sposób nie będą nas przybliżać do bliższego poznania osoby, która nam się podoba. Bardzo popularne ale jednak nieskuteczne słowa ,,Witaj zapomniałem mój adres e-mail, czy możesz mi podać swój” okazywać się mogą druzgoczące w skutkach. Jest to taki sposób, który nie będzie przybliżać nas do ostatecznego sukcesu. W procesie podrywania takie słowa powodować mogły automatyczną porażkę. W tym przypadku brak żadnej gwarancji na to, że osoba płci przeciwnej nie mogła tego usłyszeć od kogoś wczoraj czy nawet w innym momencie w przeszłości. Takie słowa ukazywać mogą nas jako nieciekawą osobą, która recytować może słowa nauczone na pamięć dnia poprzedniego. Na pewno większą skuteczność rozpoczęcia rozmowy przynosić mogą spontaniczne teksty, które można zaczerpnąć od swoich znajomych, którzy prawdopodobnie osiągać mogli sukces.

W przypadku udanego flirtu należy się pozbywać własnej nieśmiałości. Zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, w tym przypadku to ta początkowa rozmowa. Druga część to tylko i wyłącznie podtrzymywanie całej rozmowy. Skromność może być dużym atutem jednak czasem zbyt duża nieśmiałość powodować może problemy z nawiązywaniem bliższej znajomości. Wieczne wyczekiwanie na to, że rozmowa toczyć się będzie samoczynnie może nie prowadzić do niczego wielkiego. Należy w końcu przejąć własną inicjatywę, gwarantując sobie przez to zdecydowanie wyższy sukces.

W początkowej fazie flirtu nie należy naciskać na zbyt odważne kontakty cielesne. Trzeba unikać tych wszystkich zbyt odważnych ruchów i gestów. Szczególnie niekorzystnie odbierać to mogą kobiety, które myśleć będą o zbyt dużej nachalności mężczyzny. Jednak istnieć mogą pewne wyjątki, w klubie czy na dyskotece w prosty sposób można zbliżyć się i dotknąć nawet niechcący kobietę ale nawet w tym przypadku należy zachowywać odpowiedni dystans.

Jak w flircie podtrzymywać przyjemną konwersację z wzajemnym zainteresowaniem. W czasie takiej pogawędki aktywne muszą być dwie osoby, zarówno kobieta jak i mężczyzna. Monolog czyli wypowiadanie tylko zdań o sobie samym nie będzie stawiać nas w zbyt dobrym świetle. Jednak jeśli zdarzać się będzie ta sytuacja, że opowiadaliśmy przez cały czas o sobie to tym razem należy dać możliwość wypowiedzenia drugiej osobie o swoim życiu. To nie takie trudne. Odpowiednie pytania nakierować mogą rozmowę na właściwą ścieżkę. W międzyczasie w pełni swobodnie można opowiadać śmieszne mini anegdoty, które podtrzymywać będą całą dyskusję.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz