Jak przetrwać kryzysy w związku?

634356192341405774

Wiele związków się rozpada, także tych wieloletnich. Często tak się dziej, gdyż partnerzy nie próbują walczyć o związek, nie dbają o odnowienie i naprawę relacji. Często więc jest tak, że taki związek nie może przetrwać, ze nie da się takich relacji tak naprawdę odbudować. Ważne jest więc, by już od początku wiedzieć, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, radzić sobie w trudnych sytuacjach. Konieczne jest tutaj odpowiednie podejście, które sprawia, że partnerzy faktycznie są zaangażowani i chcą ratować taką relację. Po wstępnej fazie, zauroczenia, zakochania, czasem po kilku latach, dochodzi do poważniejszych kryzysów. Często takim pierwszym poważnym kryzysem jest ciąża, macierzyństwo – takie procesy zmieniają relację w związku. Tutaj ważna jest postawa parterów. Trzeba pamiętać o tym, by już na tym etapie poprawnie budowa relacje. Częstym błędem kobiet jest wtedy zupełne zaangażowanie siew te procesy, poprzez wyłączenie z nich partnera. Zostaje on odsunięty na dalszy plan i nie bierze udziału np. w początkowym etapie opieki nad dzieckiem. Niestety wielu mężczyzn tego doświadcza, kobieta całkowicie poświęca się macierzyństwu, zajmuje się dzieckiem bez angażowania w to partnera. To przeważnie jest bardzo poważna próba dla związku i często takiego kryzysu potem nie udaje się zażegnać. Budowanie relacji w przypadku takiego etapu jest trudne. Macierzyństwo zmienia postrzeganie przez kobietę świata, związku, ale nie może ona zapominać o partnerze – ważne jest jego zaangażowanie, trzeba mu pomóc w to się zaangażować, gdyż miłość ojcowska różni się od matczynej – konieczne jest odpowiednie budowanie relacji miedzy ojcem i dzieckiem, a kobieta musi w tym pomóc, poprzez zachęcanie do opieki, do pomocy w opiece nad maluchem. Partner nie może czuć się odsunięty na dalszy plan, musi wiedzieć, że on także jest w tej relacji bardzo ważny i jego pomoc jest niezbędna. Ten etap dla związku bywa bardzo trudny. Wielu mężczyzn narzeka, że macierzyństwo, ciąża, zmieniają ich związek na gorsze i już nie udaje się potem wrócić dodawanych relacji, także w sferze erotycznej. Potrzebne jest zrozumienie, budowanie relacji, by przejść ten trudny proces. Tutaj równie ważne jest angażowanie obu stron. Budowanie relacji partnerskich, dbanie o to, by praca była odpowiednio rozdzielona, by wzajemnie się wspomagać na różnych etapach, by dbać o to, by związek mógł przetrwać ten trudny czas. Należy więc umiejętnie budować te relacje, nie zapominają o tych wszystkich etapach, kryzysach, które prędzej czy później nadejdą i będą poważną próbą dla każdego związku. Dzięki temu można budowa poprawne relacje na lata. To bardzo ważne, gdyż tylko w takim przypadku można mówić o silnym związku. Muszą to być relacje równorzędne, partnerskie, które faktycznie będą budowane poprawnie. Niestety na tych kluczowych etapach bardzo łatwo jest coś zepsuć, wiele osób nie wie, w jaki sposób zażegnać takie kryzysy. Trzeba więc starć się, by przechodzić je jak najłagodniej, by faktycznie udało się je przetrwać.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz