Jak przetrwać kryzysy w związku?

634356192341405774

Wiele związków się rozpada, także tych wieloletnich. Często tak się dziej, gdyż partnerzy nie próbują walczyć o związek, nie dbają o odnowienie i naprawę relacji. Często więc jest tak, że taki związek nie może przetrwać, ze nie da się takich relacji tak naprawdę odbudować. Ważne jest więc, by już od początku wiedzieć, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, radzić sobie w trudnych sytuacjach. Konieczne jest tutaj odpowiednie podejście, które sprawia, że partnerzy faktycznie są zaangażowani i chcą ratować taką relację. Po wstępnej fazie, zauroczenia, zakochania, czasem po kilku latach, dochodzi do poważniejszych kryzysów. Często takim pierwszym poważnym kryzysem jest ciąża, macierzyństwo – takie procesy zmieniają relację w związku. Tutaj ważna jest postawa parterów. Trzeba pamiętać o tym, by już na tym etapie poprawnie budowa relacje. Częstym błędem kobiet jest wtedy zupełne zaangażowanie siew te procesy, poprzez wyłączenie z nich partnera. Zostaje on odsunięty na dalszy plan i nie bierze udziału np. w początkowym etapie opieki nad dzieckiem. Niestety wielu mężczyzn tego doświadcza, kobieta całkowicie poświęca się macierzyństwu, zajmuje się dzieckiem bez angażowania w to partnera. To przeważnie jest bardzo poważna próba dla związku i często takiego kryzysu potem nie udaje się zażegnać. Budowanie relacji w przypadku takiego etapu jest trudne. Macierzyństwo zmienia postrzeganie przez kobietę świata, związku, ale nie może ona zapominać o partnerze – ważne jest jego zaangażowanie, trzeba mu pomóc w to się zaangażować, gdyż miłość ojcowska różni się od matczynej – konieczne jest odpowiednie budowanie relacji miedzy ojcem i dzieckiem, a kobieta musi w tym pomóc, poprzez zachęcanie do opieki, do pomocy w opiece nad maluchem. Partner nie może czuć się odsunięty na dalszy plan, musi wiedzieć, że on także jest w tej relacji bardzo ważny i jego pomoc jest niezbędna. Ten etap dla związku bywa bardzo trudny. Wielu mężczyzn narzeka, że macierzyństwo, ciąża, zmieniają ich związek na gorsze i już nie udaje się potem wrócić dodawanych relacji, także w sferze erotycznej. Potrzebne jest zrozumienie, budowanie relacji, by przejść ten trudny proces. Tutaj równie ważne jest angażowanie obu stron. Budowanie relacji partnerskich, dbanie o to, by praca była odpowiednio rozdzielona, by wzajemnie się wspomagać na różnych etapach, by dbać o to, by związek mógł przetrwać ten trudny czas. Należy więc umiejętnie budować te relacje, nie zapominają o tych wszystkich etapach, kryzysach, które prędzej czy później nadejdą i będą poważną próbą dla każdego związku. Dzięki temu można budowa poprawne relacje na lata. To bardzo ważne, gdyż tylko w takim przypadku można mówić o silnym związku. Muszą to być relacje równorzędne, partnerskie, które faktycznie będą budowane poprawnie. Niestety na tych kluczowych etapach bardzo łatwo jest coś zepsuć, wiele osób nie wie, w jaki sposób zażegnać takie kryzysy. Trzeba więc starć się, by przechodzić je jak najłagodniej, by faktycznie udało się je przetrwać.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply